Rekruttering

Statoil Human Resources

Statoil Human Resources

Statoil HR med inTouch system fra GDM som integrert del av rekrutteringssatsingen på stand.

Les mer