Touchskjermer for NIVA

GDM utviklet en interaktiv plattform for Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) sitt EU-prosjekt ResponSEAble. Løsningen inneholder visualisering av hav-måledata og satelittdata. Systemet viser…

Les mer