Globeracer interaktiv

Bildet er fra et interaktivt system for Globeracer. Globeracer har fantastiske løsninger for innendørs sykling; touchskjerm med visning av watt, puls og treningsprogram, kombinert…

Les mer

Touchskjermer for NIVA

GDM utviklet en interaktiv plattform for Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) sitt EU-prosjekt ResponSEAble. Løsningen inneholder visualisering av hav-måledata og satelittdata. Systemet viser…

Les mer