Multimedia løsninger til Arkeologisk museum i Stavanger.

Da var vi ferdig med enda flere leveranser av multimedia løsninger til Arkeologisk museum i Stavanger.

Bilder viser en interaktiv løsning med en skjerm som spiller av film når man dra ut en skuff i utstillingen.
I en slik løsning er det viktig at vi kommer tidlig inn i planleggingsfasen, slik at sensorer, brytere, PC/ player kan integreres i selve oppbygningen av monter.

You Might Also Like